Product retour aanmelden

Als u een product retour wilt sturen dan willen we u vragen ons via de mail op de hoogte te stellen. In het geval van een defect of beschadiging vragen we u (indien) mogelijk foto’s aan de email toe te voegen. Vervolgens kunt u via returns een retourticket aanmaken. Voor een snelle verwerking van uw retour willen we u vragen het retourformulier in te vullen en mee te sturen met uw retour.