Wat is de garantietermijn?

Onze producten hebben een garantietermijn van 2 jaar. Binnen deze garantieperiode zal Nikki.Amsterdam het product of een onderdeel daarvan dat defect is geraakt vervangen of repareren. Dit geldt alleen wanneer de producten direct bij Nikki.Amsterdam zijn afgenomen of bij een van onze wederverkopers. Bewaar daarom het aankoopbewijs zorgvuldig.

De garantie is niet van toepassing in het geval een reparatie of vervanging van onderdelen noodzakelijk is als gevolg van onjuist gebruik, in geval van een ongeval, of wanneer de producten zijn gerepareerd of aangepast anders dan in overeenstemming met de instructies die door Nikki.Amsterdam worden verstrekt. Wanneer een component of onderdeel is gebruikt dat niet afkomstig is van Nikki.Amsterdam of een van haar wederverkopers is de garantie ook niet van toepassing.

Van de garantie zijn accu’s, stoffen en leer uitgesloten. Voor de accu’s geldt een garantieperiode van 1 jaar op basis van normaal gebruik en juiste onderhoudsvoorwaarden. Wij verwijzen hiervoor naar de meegeleverde gebruiksaanwijzing en naar de informatie op onze site welke is te vinden op de productpagina van het desbetreffende product als ook via onze faq. De garantie garandeert niet de effectieve levensduur van de accu’s. Dit wordt voornamelijk bepaald door de intensiviteit van het gebruik en de zorg voor de accu.

Alle claims zijn beperkt tot de reparatie of vervanging van (een onderdeel van) de producten en zijn exclusief transportkost- en administratiekosten. Nikki.Amsterdam is niet aansprakelijk voor claims buiten de garantieperiode of voor enige andere claims of schade, inclusief maar niet beperkt tot claims voor een foutief ontwerp, onzorgvuldig of misleidend advies, incidentele schade, gevolgschade of letstelschade aan een andere persoon, entiteit of bedrijf.

Voorop staat dat wij altijd open staan voor de dialoog. Indien iets niet gaat zoals verwacht, vragen wij om persoonlijk contact op te nemen. Dit kan telefonisch of via mail. Het is ons uitgangspunt samen tot een oplossing te komen.

Categorie: Garantie en Retouren